Gå til innhold

Milepæl nådd:  10.000.000 kWh redusert

Vi er glade for å kunngjøre en bemerkelsesverdig prestasjon i vår reise mot energieffektivitet. Med stolthet kan vi rapportere at Green Norway har kuttet energiforbruket med 10 000 000 kWh! Dette resultatet har ikke bare ført til betydelige kostnadsbesparelser for våre kunder, men har også hatt en positiv innvirkning på miljøet ved å redusere CO2-utslippene. 

Kopi av Green Norway-(LinkedIn-innlegg)-2

 

I vår innsats for å oppnå disse resultatene, har vi valgt en innovativ tilnærming. Det er viktig å merke seg at vi ikke har gjort omfattende endringer som installasjon av varmepumper, etterisolering av vegger og tak eller bytte av vinduer. I stedet har vi fokusert på smarte, tekniske forbedringer som har en umiddelbar og varig effekt. 

Så hva har vi faktisk gjort? Her er våre nøkkeltiltak: 

1. Analyse av energiforbruk: Vi har gjennomført grundige analyser for å identifisere kilder til sløsing og unødvendig forbruk. 

2. Avdekking av muligheter og tiltak: Vi har identifisert potensielle forbedringer og implementert tiltak for å optimalisere energisystemene. 

3. Aktiv styring av ventilasjon, kjøling og varmesystemer: Vi har tatt grep om driften av disse systemene for å oppnå mer effektiv energibruk. 

4. Utvidet utnyttelse av eksisterende utstyr: Vi har utnyttet flere funksjoner og muligheter i det allerede installerte utstyret. 

5. Overvåking av energiforbruk: Vi har implementert løsninger for kontinuerlig overvåking av energiforbruket for å identifisere ytterligere potensial for forbedring. 

6. Måling av effekten av tiltakene: Vi har målt resultatene av det vi har gjort og kontinuerlig vurdert nye forbedringsmuligheter. 

Som en del av vår dedikasjon til å gi maksimal verdi til våre kunder, implementerte vi en ny driftsstrategi. Denne strategien tar hensyn til prisene for strøm, fjernvarme og fjernkjøling, og har som mål å optimalisere energibruken ytterligere. 

Vår reise har ført oss til en ny standard innen energieffektivitet og tjenester. Vi har definert vår tilnærming som "Energy-as-a-Service", der vi enkelt og effektivt leverer energiresultater til våre kunder. Vi forstår at besparelser handler om mer enn redusert energiforbruk; det handler også om å skape en positiv effekt på miljøet og skape verdifullt samarbeid.